background img
Kas 8, 2017
218 Views
0 0

PHP str_replace() Fonksiyonu Kullanımı (Bul ve Değiştir)

Yazar :

str_replace() fonksiyonu ile ister string içinde ister dizi içinde istediğimiz kelimeleri veya karakterleri değiştirebiliriz. En baştan şunu söyleyeyim, str_replace() fonksiyonu büyük küçük harflere duyarlıdır (case-sensitive), büyük küçük harflere duyarsız (case-insensitive) fonksiyon için str_ireplace() fonksiyonunu kullanmalısınız. 2 fonksiyonun da kullanımları aynıdır. 4 parametre alabilir ancak genel olarak 3 parametre ile kullanılır.

Syntax

 1. str_replace(find,replace,string,count)
 2. str_ireplace(find,replace,string,count)

 

find: Zorunludur. Stringde ya da dizide değişecek değer girilmeli.

replace: Zorunludur. String ya da dizideki değerin ne ile değiştirileceği girilmeli.

string: Zorunludur. Üzerinde işlem yapılacak string veya dizi girilmeli.

count: İsteğe bağlıdır. Kaç kere değiştirme işlemi uygulandığını döndürür.

Not: str_replace() fonksiyonu orijinal stringi veya diziyi bozmaz.

Örnek 1)

 1. <?php
 2.     $metin    = “Burada 5 yazıyor”;
 3.     $bul      = “5”;
 4.     $degistir = “6”;
 5.     echo $metin;
 6.     // Çıktı: Burada 5 yazıyor
 7.     $metin = str_replace($bul, $degistir, $metin);
 8.     echo $metin;
 9.     // Çıktı: Burada 6 yazıyor
 10. ?>

 

Örnek 2)

 1. <?php
 2.     $metin    = “Burada 1 yazıyor”;
 3.     $bul      = “1”;
 4.     $degistir = “2”;
 5.     echo $metin;
 6.     // Çıktı: Burada 2 yazıyor
 7.     $metin = str_replace($bul, $degistir, $metin, $sayi);
 8.     echo $metin. “<br>”;
 9.     echo “Değiştirme sayısı: “. $sayi;
 10.     // Çıktı: Burada 2 yazıyor
 11.     // Değiştirme sayısı: 1
 12. ?>

 

Örnek 3)

 1. <?php
 2.     $metin    = “Burada 1 ve 2 yazıyor”;
 3.     $bul      = array(“1”,“2”);
 4.     $degistir = array(“3”,“4”);
 5.     echo $metin;
 6.     // Çıktı: Burada 1 ve 1 yazıyor
 7.     $metin = str_replace($bul, $degistir, $metin);
 8.     echo $metin. “<br>”;
 9.     // Çıktı: Burada 3 ve 4 yazıyor
 10. ?>

 

Örnek 4)

 1. <?php
 2.     $metin    = “Burada 5 ve 6 yazıyor”;
 3.     $bul      = array(“5”,“6”);
 4.     $degistir = array(“10”,“11”);
 5.     echo $metin;
 6.     // Çıktı: Burada 5 ve 6 yazıyor
 7.     $metin = str_replace($bul, $degistir, $metin, $sayi);
 8.     echo $metin. “<br>”;
 9.     echo “Değiştirme sayısı: “. $sayi;
 10.     // Çıktı: Burada 10 ve 11 yazıyor
 11.     // Değiştirme sayısı: 2 
 12. ?>

 

Örnek 5)

 1. <?php
 2.     $dizi     = array(“mavi”,“kırmızı”,“yeşil”,“sarı”);
 3.     $bul      = array(“mavi”,“kırmızı”);
 4.     $degistir = array(“lacivert”,“gri”);
 5.     print_r($dizi);
 6.     // Çıktı: Array ( [0] => mavi [1] => kırmızı [2] => yeşil [3] => sarı ) 
 7.     $dizi = str_replace($bul,$degistir,$dizi,$sayi);
 8.     print_r($dizi);
 9.     echo “Değiştirme sayısı: “. $sayi;
 10.     // Çıktı: Array ( [0] => lacivert [1] => gri [2] => yeşil [3] => sarı ) 
 11.     // Değiştirme sayısı: 2 
 12. ?>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here