Nis 15, 2017
99 Views
0 0

Delphi StringReplace Fonksiyonu Kullanımı

Yazar :

String içerisindeki belli bir metni bularak değiştirmek gibi bir ihtiyaç her programlama dilinde ihtiyaç duyulan bir durumdur delphi’de bu durum StringReplace fonksiyonu ile giderilmektedir bu makalemizde de örnekli olarak bu işlemin nasıl yapıldığını göreceğiz.

StringReplace fonksiyonunun syntax(sözdizimi)

Örnek StringReplace Fonksiyonu Kullanımı

Yukarıdaki örneğimizde rfReplaceAll tüm eşleşmeleri değiştir ve rfIgnoreCase ile büyük-küçük harf duyarlılığı olmaması sağlanır.

Ekran Çıktısı

Delphi StringReplace Fonksiyonu Kullanımı

Önce = This is a way to live A big life

Sonra = This is THE way to live THE big life

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here