Nis 15, 2017
80 Views
0 0

Delphi String Fonksiyonlar

Yazar :

Bu yazımızda delphi ile kullanabileceğimiz string fonksiyonlara yer verilecektir komut adı ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi içermektedir. takıldığınız noktada yorum yazmaya çekinmeyin

length : uzunluğunu verir length(string)
lowercase : küçük harfe çevirir
uppercase : büyük harfe çevirir
AnsiLowerCase : türkçe karakterler dahil küçük harfe çevirir I > i olur
AnsiUpperCase : türkçe karakterler dahil büyük harfe çevirir i >I olur
CompareStr : iki stringi karşılaştırır deger1=deger2 = 0 – deger1<>deger2 = 0 dan farklı sayı yazar Büyük-Küçük harfe hassas


AnsiCompareStr : iki stringi karşılaştırır türkçe karakterler dahil deger1=deger2 = 0 – deger1<>deger2 =-1 yazar Büyük-Küçük harfe hassas
CompareText : iki stringi karşılaştırır büyük küçük harf uyumuna bakmaz comparetext(deger1,deger2)
UpCase : Türkçe karakterleri büyük harfe çevirmez karakter olarak çevirir;
Copy : Stringin belirli bir kısmını alır copy(deger,1,5) değerin kaçıncı karakterınden kaç karakter alacağı yazılır
Trim : stringin sağ ve solundaki boşlukları alır
trimleft : stringin solundaki boşlukları alır
trimright : stringin sağındaki boşlukları alır
Pos : Arama pos(aranandeger,aranacakstring)int doner
DupeString : dupestring(‘Mustafa’,2) =mustafamustafa olur uses’e strutils eklenmesi gerekir
ReverseString : Stringi ters çevirir mustafa>afatsum
StringOfChar : Karakter kopyalar StringOfChar(‘M’,20) =MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM yazar
insert : String içerisine veri ekler insert(ne_eklenecek,nereye_eklenecek,kaçıncı_karakterden_sonra)
SetLength : Yazılan stringin başından itibaren belirlenen kısmını alır , setlength(‘mustafa’,5)=musta
StuffString : Ekleme (uses strutils eklenmeli) stuffstring(ana_veri,anaveri_baslangıc_sayi1,ana_veri_baslangic_sayi2,veri2)
delete : silme delete(nereden_silinecek,kaçıncı_karakterden,kac_karakter)
appendstr : iki stringi birleştirir >tip ansistring olmalı appendstr(veri1,veri2)
concat : iki stringi birleştirir concat(str1,str2)
midstr : string içinden karakter kırpar midstr(mustafa_soy,7,4)=_soy
leftstr : string içinden soldan seçilen sayı kadar karakter kırpar leftstr(‘mustafa_soy’,4)=must
rightstr : string içinden sağdan seçilen sayı kadar karakter kırpar leftstr(‘mustafa_soy’,4)=_soy
Chr : 0 ile 255 arasındaki sayıların ascii karsılıgını veren fonksiyon chr(64)=A gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.