May 15, 2017
105 Views
0 0

Oracle / PLSQL: Kullanıcı Şifresi Değiştirme

Yazar :

Soru: Oracle kullanıcılarındaki parolayı nasıl değiştirebilirim?

Yanıt: Oracle’daki bir kullanıcının şifresini değiştirmek için alter user komutunu çalıştırmanız gerekir.

Syntax

Oracle’da bir parola değiştirme sözdizimi şöyledir:

ALTER USER user_name IDENTIFIED BY new_password;
Parametreler veya Argümanlar

user_name   : Parolasını değiştirmek istediğiniz kullanıcı.
new_password  : Atanacak yeni şifre.

Örnek

Oracle / PLSQL’de bir kullanıcı için bir parola değiştirme örneğine göz atalım.

Örneğin:

ALTER USER ERKAN IDENTIFIED BY eRKaN1955+;
Bu örnek, ERKAN adlı kullanıcının parolasını değiştirir ve yeni parolayı ayarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here