Mar 21, 2017
1049 Views
0 0

firebird’de sayıları yazıya çeviren procedure

Yazar :

Bir zamanlar yazmış olduğum, firebird veritabanı üzerinde sayıları yazıya çeviren procedure.

Kullanım:
SELECT p.TUTARYAZI FROM YAZIYLA(111023.03) p
TUTARYAZI
---------
YÜZONBİRBİNYİRMİÜÇ TL ÜÇ KR

Kaynak kodları…

SET TERM ^ ;

CREATE PROCEDURE BASAMAKYAZI( BASAMAK Integer, RAKAM Integer )
RETURNS ( YAZI Varchar(20) ) 
AS
BEGIN
  YAZI= 
  case basamak
  when 1 then
    case rakam
      when 1 then 'BİR'
      when 2 then 'İKİ'
      when 3 then 'ÜÇ'
      when 4 then 'DÖRT'
      when 5 then 'BEŞ'
      when 6 then 'ALTI'
      when 7 then 'YEDİ'
      when 8 then 'SEKİZ'
      when 9 then 'DOKUZ'
    end
  when 2 then
    case rakam
      when 1 then 'ON'
      when 2 then 'YİRMİ'
      when 3 then 'OTUZ'
      when 4 then 'KIRK'
      when 5 then 'ELLİ'
      when 6 then 'ALTMIŞ'
      when 7 then 'YETMİŞ'
      when 8 then 'SEKSEN'
      when 9 then 'DOKSAN'
    end
  when 3 then
    case rakam
    when 1 then 'YÜZ'
    when 2 then 'İKİYÜZ'
    when 3 then 'ÜÇYÜZ'
    when 4 then 'DÖRTYÜZ'
    when 5 then 'BEŞYÜZ'
    when 6 then 'ALTIYÜZ'
    when 7 then 'YEDİYÜZ'
    when 8 then 'SEKİZYÜZ'
    when 9 then 'DOKUZYÜZ'
  end
end;
SUSPEND;
END^
SET TERM ; ^

SET TERM ^ ;
CREATE PROCEDURE YAZIYLA ( TUTAR Numeric(18,2) )
RETURNS ( TUTARYAZI Varchar(300) )
AS
DECLARE VARIABLE tutarstr VARCHAR(50);
DECLARE VARIABLE yazi VARCHAR(50);
DECLARE VARIABLE len integer;
DECLARE VARIABLE tamsayistr VARCHAR(50);
DECLARE VARIABLE tamsayiuz integer;
DECLARE VARIABLE kesirstr VARCHAR(2);
DECLARE VARIABLE i integer;
DECLARE VARIABLE rakam integer;
DECLARE VARIABLE basamak integer;
DECLARE VARIABLE uclubasamak integer;
BEGIN

  tutarstr=tutar;
  len = 0;
  TUTARYAZI = '';
  len= CHAR_LENGTH(tutarstr);

  IF (len = 0) THEN
  BEGIN
    TUTARYAZI = 'SIFIR';
  END
  
  tamsayiuz = len-3;
  tamsayistr = SUBSTRING(tutarstr FROM 1 FOR tamsayiuz);
  kesirstr = SUBSTRING(tutarstr FROM len-1 FOR 2);

  i = 1;
  uclubasamak = tamsayiuz;
  WHILE (uclubasamak>3) DO BEGIN
    uclubasamak = uclubasamak-3;
  END

  -- Tam kısmı
  WHILE (i<=tamsayiuz) DO
  BEGIN
    rakam = SUBSTRING(tamsayistr FROM i FOR 1);
    basamak = tamsayiuz-i+1;
  
    IF ((tamsayiuz=1) AND rakam=0) THEN TUTARYAZI = 'SIFIR';

    IF (( rakam>0 ) and (not ( tamsayiuz = 4 and basamak = 4 and rakam = 1 ))) THEN
    BEGIN
      -- 1111 
      EXECUTE PROCEDURE BASAMAKYAZI(:uclubasamak,:rakam) RETURNING_VALUES :YAZI;
      TUTARYAZI = TUTARYAZI || TRIM(YAZI);
    END

    IF ((BASAMAK=4) AND (TUTARYAZI not like '%MİLYON' and TUTARYAZI not like '%MİLYAR')) THEN TUTARYAZI = TUTARYAZI||'BİN' ;
    IF ((BASAMAK=7) AND ( TUTARYAZI not like '%MİLYAR' )) THEN TUTARYAZI = TUTARYAZI || 'MİLYON';
    IF (BASAMAK=10) THEN TUTARYAZI = TUTARYAZI || 'MİLYAR';

    i = i + 1;
    uclubasamak = uclubasamak - 1;
    IF (uclubasamak = 0) THEN uclubasamak = 3;
  END
  
  TUTARYAZI = TUTARYAZI||' TL ';

  -- Kuruş Kısmı
  IF (CAST (kesirstr AS INTEGER)>0) THEN
  BEGIN
    rakam = SUBSTRING(kesirstr FROM 1 FOR 1);
    IF ( rakam > 0 ) THEN
    BEGIN
      EXECUTE PROCEDURE BASAMAKYAZI(2,:rakam) RETURNING_VALUES :YAZI;
      TUTARYAZI= TUTARYAZI||TRIM(YAZI);
    END

    rakam = SUBSTRING(kesirstr FROM 2 FOR 1);
    IF ( rakam > 0 ) THEN
    BEGIN
      EXECUTE PROCEDURE BASAMAKYAZI(1,:rakam) RETURNING_VALUES :YAZI;
      TUTARYAZI= TUTARYAZI||TRIM(YAZI);
    END
    TUTARYAZI= TUTARYAZI||' KR';
  END

SUSPEND;
END^
SET TERM ; ^

Yorumlar firebird’de sayıları yazıya çeviren procedure

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here