Mar 27, 2017
106 Views
0 0

AVG / COUNT / MAX / MIN / SUM

Yazar :

Bu fonksiyon sayısal karakterler üzerinde ortalama alma işlemini gerçekleştirir. Söz dizimi;

1
SELECT AVG ( <kolon_adi> ) FROM <tablo_adi>

Şimdi tblPersonel tablomuza ALTER TABLE ile pMaas kolonu ekleyelim ve personel maaşlarını UPDATE ile girdikten sonra AVG ( ) fonksiyonunu tablomuz üzerinde kullanalım. Tablomuz aşağıdaki gibi olacaktır.

Şimdi AVG ( ) fonksiyonunu çalıştırabiliriz.

1
SELECT AVG (pMaas) FROM tblPersonel

COUNT ( )

COUNT ( ) fonksiyonu seçili kolondaki sütun sayısını döndürür. Söz dizimi;

1
SELECT COUNT ( <kolon_adi> ) FROM <tablo_adi>

Bakalım bizim tablomuzda kaç satır veri var?

1
SELECT COUNT (*) FROM tblPersonel

Eğer tekrarlı kayıtları çıkarmak istersek; örneğin hangi bölümler olduğunu görmek için;

1
SELECT COUNT (DISTINCT pBolum) FROM tblPersonel


MAX ( )

MAX ( ) fonksiyonu, belirtilen kolondaki en yüksek değeri verir. Söz dizimi;

1
SELECT MAX ( <kolon_adi> ) FROM <tablo_adi>

Şimdi kendi tablomuz üzerinde deneyelim;

1
SELECT MAX ( pMaas ) FROM tblPersonel

Sadece sayısal ifadeler için değil karakterler üzerinde de kullanılabilir. Böyle bir kullanımda ekrana alfabetik olarak en son olan değeri getirir.

MIN ( )

MIN ( ) fonksiyonu gibi belirtilen kolondaki en düşük değeri ekrana getirir. Söz dizimi;

1
SELECT MIN ( <kolon_adi> ) FROM <tablo_adi>

Tablo üzerinde uyguladığımızda;

1
SELECT MIN ( pAdi ) FROM tblPersonel

SUM ( )

Belirtilen kolondaki tüm değerlerin toplamını verir.

1
SELECT SUM ( <kolon_adi> ) FROM <tablo_adi>

Şimdi pMaas kolonumuz üzerinde bu sorgulamayı yapalım;

1
SELECT SUM( pMaas ) FROM tblPersonel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here