Mar 24, 2015
102 Views
0 0

Delphi ile bedava Skin (Görünüm) Değiştirme

Yazar :

Delphi ile yıllardır program yazarım. En gıcık olduğum şey skin componentidir. Windows görünümünü hiç beğenmem. Ama skin componenti ninde bedavası yok. Kırık, korsan Lisanssız component de kullanmak çok işime gelmiyor.

Sonra bir arkadaşın da yardımıyla aslında Delphi XE serisinde zaten bu özelliğin olduğunu hemde bedava olduğunu gördüm.

İşte normal tasarlanmış form. şimdi buna skin ekleyelim

İsterseniz Ctrl + Shift + F11 yada aşağıdaki menüyü açıyoruz.

Gördüğünüz menüden istediğiniz skini seçebilirsiniz. seçim yaptıktan sora alt tarafta bulunan Default Style kısmından seçtiğiniz temayı varsayılan yapıyoruz. İşte bu kadar. Artık bedava Skin kullanıyoruz.

Bazı Skinleri test ettim işte örnek resimler

bu skini çalışma zamanında yani runtime de değiştirebilirsiniz.

uses
Vcl.Themes;procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
TStyleManager.TrySetStyle(ComboBox1.Items[ComboBox1.ItemIndex]);
end;procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
var
s: String;
begin
ComboBox1.Items.BeginUpdate;
try
ComboBox1.Items.Clear;
for s in TStyleManager.StyleNames do
ComboBox1.Items.Add(s);
ComboBox1.Sorted := True;
ComboBox1.ItemIndex := ComboBox1.Items.IndexOf(TStyleManager.ActiveStyle.Name);
finally
ComboBox1.Items.EndUpdate;
end;
end;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here