Tem 14, 2021
20 Views
1 0

PHP’de Sayıları Yazıya Nasıl Çeviririz?

Yazar :

Merhaba Arkadaşlar, Bu eğitim tamamen PHP’de Sayıları Kelimelere Dönüştürme ile ilgilidir. PHP’de Sayıları Kelimelere Nasıl Çevireceğinizi öğreneceğiniz için bu eğitim çok kolay ve yararlıdır O halde başlayalım:

Birincisi, “index.php” adında bir sınıf oluşturmak ve şu kodu koymaktır:

<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Numarayı Yazıya Çevirme</title>
</head>

<body>
<form method="post" action="">
 <label>Sayı Giriniz
 <input type="text" name="textfield" onchange="convert_number_to_words()" />
 </label>
 <input type="submit" value="Çevir" />
</form>
<p>
 Equivalent in words: 
 <?php
function convert_number_to_words($number) {
  
  $hyphen   = '-';
  $conjunction = ' ';
  $separator  = ' ';
  $negative  = 'eksi ';
  $decimal   = ' nokta ';
  $dictionary = array(
    0          => 'Sıfır',
    1          => 'Bir',
    2          => 'İki',
    3          => 'Üç',
    4          => 'Dört',
    5          => 'Beş',
    6          => 'Altı',
    7          => 'Yedi',
    8          => 'Sekiz',
    9          => 'Dokuz',
    10         => 'On',
    11         => 'OnBir',
    12         => 'Onİki',
    13         => 'OnÜç',
    14         => 'OnDört',
    15         => 'OnBeş',
    16         => 'OnAltı',
    17         => 'OnYedi',
    18         => 'OnSekiz',
    19         => 'OnDokuz',
    20         => 'Yirmi',
    30         => 'Otuz',
    40         => 'Kırk',
    50         => 'Elli',
    60         => 'Atmış',
    70         => 'Yetmiş',
    80         => 'Seksen',
    90         => 'Doksan',
    100         => 'Yüz',
    1000        => 'Bin',
    1000000       => 'Milyon',
    1000000000     => 'Milyar',
    1000000000000    => 'Trilyon',
    1000000000000000  => 'Katrilyon',
    1000000000000000000 => 'Kentrilyon'
  );
  
  if (!is_numeric($number)) {
    return false;
  }
  
  if (($number >= 0 && (int) $number < 0) || (int) $number < 0 - PHP_INT_MAX) {
    // overflow
    trigger_error(
      'convert_number_to_words only accepts numbers between -' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX,
      E_USER_WARNING
    );
    return false;
  }

  if ($number < 0) {
    return $negative . convert_number_to_words(abs($number));
  }
  
  $string = $fraction = null;
  
  if (strpos($number, '.') !== false) {
    list($number, $fraction) = explode('.', $number);
  }
  
  switch (true) {
    case $number < 21:
      $string = $dictionary[$number];
      break;
    case $number < 100:
      $tens  = ((int) ($number / 10)) * 10;
      $units = $number % 10;
      $string = $dictionary[$tens];
      if ($units) {
        $string .= $hyphen . $dictionary[$units];
      }
      break;
    case $number < 1000:
      $hundreds = $number / 100;
      $remainder = $number % 100;
      $string = $dictionary[$hundreds] . ' ' . $dictionary[100];
      if ($remainder) {
        $string .= $conjunction . convert_number_to_words($remainder);
      }
      break;
    default:
      $baseUnit = pow(1000, floor(log($number, 1000)));
      $numBaseUnits = (int) ($number / $baseUnit);
      $remainder = $number % $baseUnit;
      $string = convert_number_to_words($numBaseUnits) . ' ' . $dictionary[$baseUnit];
      if ($remainder) {
        $string .= $remainder < 100 ? $conjunction : $separator;
        $string .= convert_number_to_words($remainder);
      }
      break;
  }
  
  if (null !== $fraction && is_numeric($fraction)) {
    $string .= $decimal;
    $words = array();
    foreach (str_split((string) $fraction) as $number) {
      $words[] = $dictionary[$number];
    }
    $string .= implode(' ', $words);
  }
  
  return $string;
}

echo '<b>'.convert_number_to_words($_POST['textfield']).'</b>';
?>
</p>
</body>
</html>

Bu kadar basit. Git programı test et!

Article Categories:
Çalışmalarım · Dikkatimi Çekenler · PHP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here