May 25, 2018
123 Views
1 0

Oracle Bağlı Kullanıcıları(session) Topluca düşürme işlemi

Yazar :

Sisteminizde yüzlerce bağlı kullanıcı olabilir.

Bazen bir alter, create vb..  Database’de bir işlem yapmak istersiniz;

ama bağlı kullanıcılar sizi LOCK konumuna düşürür ve db işlemleriniz kısıtlanır.

Sisteme bağlanıp bunları tek tek KILL ederiz. 198. useri tam KILL  etmişizdir ki….

27. user sisteme tekrar bağlanmıştır.  Neyse uzatmayalım ve hadi bunları topluca nasıl KILL ederiz ona bakalım.

 

declare
cursor c_kill is
select inst_id, sid, serial#
from gv$session t
where upper(username) = 'TEST'
or upper(osuser) = 'TEST-USER'
or upper(machine) = 'TEST-PC'
or program = 'Toad.exe'; --vb.... buraya bir çok seçenek eklenebilir.
begin
for r in c_kill loop
--örnek Kullanım alter system kill session 'sid,serial#';
execute immediate 'alter system kill session ' || '''' || r.sid || ',' || r.serial# ||'''';
end loop;
end;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here