background img
Kas 8, 2017
237 Views
0 0

PHP de Mysql’den ID’ye Göre Veri Listelemek

Yazar :

Php’de kısaca listelediğimiz verilerin detay sayfasını yaparken, yada güncelleme işlemi yaparken ekrana sadece o id’ye ait olan verileri getirmemiz gerekir. PHP’de Mysql’den ID’ye Göre Veri Listeleme işlemini while döngüsünde yaptığımız gibi mysql_fetch_arraykomutunu kullanarak yapacağız.

 

**Öncelikle bir sayfadan link yoluyla id göndermemiz gerekiyor. Böylelikle $_GET metodunu kullanarak gerekli alanları seçeceğiz. Örnek

<?php echo ‘<a href =”detay.php?id=’.$id.’ “>Detaya Git!</a>; ?>   şeklinde..

 

<?php

include (“baglanti.php”);  //bağlantı dosyamızı çağırıyoruz.

$gelen_id=$_GET[‘id’]; //Link ile gelen id’yi çekiyoruz.

$sql=mysql_query(“Select * from tablo where id=’.$id.'”); // Veritabanını seçtik.

$cek=mysql_fetch_array($sql); // Seçtiğimiz veritabanını $cek adından bir değişkene atadık.

echo $cek[‘ad’]; // Veritabanında bulunan sutunları seçtik ve ekrana yazdırdık. (Bu size bağlı gerekli isimleri kendiniz ayarlayacaksınız.)

echo $cek[‘soyad’];  // gibi..

?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here